Gemba Nedir? | Gemba Walk – Gemba Açılımı

Gemba Nedir? Genba olarak da kullanılabiliyor. İki kullanımda geçerlidir. Japoncada gerçek yer veya olay yeri anlamında kullanılan kelimedir. “Genchi Genbustsu” ifadeside gerçek yer ve gerçek nesne anlamına gelir ve Gemba kavramının içinde “git ve gör” anlamında kullanılır.

Yalın üretimde Gemba kısaca; Olay yerine giderek, gerçek olan biteni görmeyi, olanları ilk ağızdan dinlemeyi ifade eden bir yalın davranış tarzıdır. Gemba Walk (Gemba Yürüyüşü) gerçek süreci görme, işi anlama, soru sorma ve öğrenme eylemini ifade eder. Bu Yalın yönetim felsefesinin temel bir parçası olarak da bilinir.

Gemba Nedir? (Gemba Walk) sağlayacağı faydalar;

  • Gemba Walk , ofiste çok vakit geçiren personelin sıkça detay işlerine geri dönerek ufak fırsatları görebilmesi için bir fırsattır.
  • Gemba yürüyüşü, liderlerin mevcut güvenlik risklerini tespit etmelerini, makine ve teçhizat koşullarını gözlemlemelerini, uygulanan standartlar hakkında soru sormalarını, çalışma durumu hakkında bilgi sahibi olmalarını ve çalışanlarla ilişkiler kurmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.
  • Gemba Yürüyüşü‘nün amacı, sonuçları gözden geçirmek veya yüzeysel yorum yapmak yerine, değer akışını ve sorunlarını anlamaktır.
  • Genchi Genbutsu ya da “Git, Bak, Gör” ile birlikte Gemba Walk, Yalın liderlerinin günlük olarak uygulayacağı 5 Yalın rehberlik prensibinden biridir.
  • Gemba yürüyüşü, yönetimi israfları görmek ve kaizen uygulamak amacıyla fırsatlar aramak için ön saflara çıkaran bir etkinliktir.

Gemba Nedir? Prensipleri Nelerdir?

Mesut Biricik