Hoshin Kanri Eğitimi

Hoshin Kanri Eğitimi – Hedeflerle Yönetim

Hoshin Kanri Eğitimi ile Ekibi Ortak Hedefe Yönlendirebilme ve Dönüşüm Sürekliliğini Sağlamak

Tarih: 2-3 Mart 2021
Süre: 4 Saat
Eğitim Saatleri: 20.30-22.30
Yer: Online
Bireysel Katılım Bedeli: 200 TL

*Sertifika verilecek olup 3 ay boyunca katıldığınız eğitim online olarak tekrar izleyebilirsiniz

*Kredi Kartı ile ödeme ve taksit

Hoshin Kanri” deyimi politika yönetimi olarak çevrilir; buradaki “politika”, stratejik bir amaç ve onun stratejileri ile ilgili açıklamalar anlamına gelmektedir. Japoncada kullanılan “ho” için kullanılan Çince kanji karakterleri yöntem anlamı, “shin” için ise yolu göstermek için pusula iğnesinden yansıtan ışığı anlamı ortaya çıkmaktadır. Böylece, birlikte yönlendirme ve uyum için bir iş metodolojisine işaret etmektediler.

Hoshin Kanri, Japon şirketlerinde, şirketin kurumsal hiyerarşisinde stratejik hedefleri yönetebilmesini sağlamak için stratejik bir yönetim yaklaşımı olarak geliştirilmiştir.

Bir işletmenin kilit alanlarında kurum çapında işbirliğine dayalı bir çaba göstermenin gerekli olduğu durumlarda özellikle yararlı olmaktadır. Ana ilke, her çalışanın rutinlerine temel kurumsal önceliklere bir katkı yapması gerektiğidir.

 • Hedefi olmayan gemi hiçbir limana ulaşamaz!
 • Stratejilerini tüm topluluğa yayamazsan başarıya ulaşamazsın
 • Ölçemezsen yönetemezsin
 • Periyodik takibin önemi
 • Şirkete katkınla orantılı kazanç
 • Ülkü ve kader ortaklığı yaratmak bağlılığın temelidir

Hoshin Kanri Eğitimi İçerik

 • Vizyon, misyon, strateji ilişkisi
 • Hoshin Kanri? Stratejilerin yayılımı
 • Hedeflerin oluşturulması
 • Performans kartı oluşturulması
 • Master plan oluşturulması
 • Periyodik takip toplantıları
 • Performans değerlendirmeleri
 • Performans geri bildirimleri
hoshin kanri eğitimi

HEMEN BİLGİ AL

Bireysel KatılımKurumsal Katılım

HOSHIN KANRI ‘NİN TEMEL AŞAMALARI:

 1. Hoshin Kanri’yi Belirle
  İlk aşamada Hoshin üst yönetim tarafından belirlenir. Hoshin hedefi başarmak için alt hedefler ve araçlarla birlikte uygulanmalıdır.
  Üst yönetim Hoshin’i belirlerken, orta ve hat yöneticileride tecrübelerine ve geçmiş verilere dayalı olarak kendi Hoshin’lerini belirlemelidirler. Yönetimin her kademesi için Hoshin belirlendikten sonra, üst ve orta kademe ve orta ve hat kademesi arasında Hoshin ilişkisinin olup olmadığı belirlenmelidir.
 2. Hoshin Kanri’nin Yayılımını Sağla
  Hoshin yayılımı catchball olarak adlandırılır. Herhangi bir kuruluş için hangi hedeflere ulaşılması gerektiğinin ve bunun nasıl başarılacağının anlaşılması önemlidir. Catchball prosesi sırasında, kuruluşun değişen kademeleri arasında hedefler ve araçlar konusunda bir konsensüse ulaşılması gerekmektedir. Hedef ve araçlar bireysel olarak belirlendiğinden, her bir kademedeki hedef ve araçlar arsındaki ilişkilerle, farklı kademelerdeki hedefler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi gerekli ve önemlidir.
 3. Hoshin Kanri’yi Uygula
  Hoshin’in yayılımını tamamladıktan sonra, Hoshin için yöntemler/araçlar uygulanmalıdır. Uygulama sırasında, hedef ifadesindeki performans ölçütleri kullanılarak her bir hedef ölçülmelidir. Ayrıca yöntem/araçların uygulanmasından önce performans ölçütlerinin hangi sıklıkla gözden geçirileceği kararlaştırılmalıdır.
 4. Hoshin Kanri’yi Gözden Geçir
  Gidişat şeması, kontrol kartı ve pareto diyagramı gibi araçlar kullanılarak hedef ifadesindeki performans ölçütleri ölçülmelidir. Ölçüm her bir kademe yönetimi tarafından ayrı ayrı yapılmalıdır. Böylece tepeden aşağıya Hoshin ile ilgili tüm bireylerin her bir kademe için performans ölçütlerini incelemeleri sağlayabilir.
 5. Hoshin Kanri’yi Düzelt
  Eğer Hoshin hedefi başarılırsa, hedef değeri uygun olarak düzeltilmelidir. Mevcut hedef değerleri düşük ya da kullanılacak yöntem/araçlar son derece etkin olabilir. Her iki durumda da hedeflerin niçin ve nasıl başarıldığının anlaşılması önemlidir. Hedef değerin düzeltilmesini gerektirmeyen durumlar da söz konusu olabilir. Düzeltmenin gerekli olup olmadığı kuruluşun durumuna bağlı olarak kararlaştırılmalıdır.

Hoshin Kanri ‘nin kazandırdıkları;

Vizyonu gerçeğe dönüştürmek üzere;

 • Kaynakların doğru odaklanması (sadece aksiyon gereken konulara odaklanma)
 • Hedeflerin / stratejilerin tüm çalışanlarla paylaşılması
 • Katılımcılığın sağlanması
 • Çapraz ekip çalışmalarının yapılması
 • İlerlemenin sağlıklı bir şekilde izlenmesi
 • Organizasyonel öğrenmeye ve gelişime olanak sağlanması

Sonuç olarak;

 • Ortak strateji/yol üzerinden hizalandırır
 • Çift yönlü hareket ederek kaynak sağlar
 • Nasıl sorusunun cevabını verir ve zaman kazandırır

Dönüşüm Danışmanlık, uzman ve deneyimli kadrosu ile Hoshin Kanri Eğitimi hizmetini başta İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye’nin her yerinde ve işletmenizde eğitim verebilmektedir.