Pareto Analizi

Pareto Analizi | Nedir? – İlkesi – Diyagramı

Pareto Analizi, önemli ölçüde genel etki yaratan sınırlı sayıda görevin seçiminde kullanılan karar vermede istatistiksel bir tekniktir. Pareto İlkesi (80/20 kuralı olarak da bilinir), işin% 20’sini yaparak tüm işin% 80’ini yapabileceğiniz fikrini kullanır. Örneğin kalite iyileştirmesini ele alalım, problemlerin büyük çoğunluğu (% 80) birkaç temel nedenden (% 20) kaynaklanıyor.

Paretonun gözlemine göre, İtalya’nın bütün “gelirinin %80’ine, İtalyan nüfusunun sadece %20’si” sahip bulunmaktadır.

Bu prensip, İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto’nun adını taşımaktadır. Yönetim bilimci Joseph M. Juran da, yöntem ile anılan bir başka isimdir.

Pareto Analizi ile 80/20 kuralını neredeyse her şeye uygulayabiliriz:

 • Müşteri şikayetlerinin % 80’i ürün ve hizmetlerinizin% 20’sinden kaynaklanmaktadır.
 • Programdaki gecikmelerin% 80’i, gecikmelerin olası nedenlerinin% 20’sinden kaynaklanmaktadır.
 • Ürünlerinizin ve hizmetlerinizin% 20’si kârınızın% 80’ini oluşturur.
 • Satış gücünüzün% 20’si şirket gelirinizin% 80’ini üretir.
 • Sistem hatalarının% 20’si sorunlarının% 80’ine neden olmaktadır.

Pareto İlkesinin kalite kontrolünde birçok uygulaması vardır. Toplam kalite kontrol ve Altı Sigma’da kullanılan anahtar araçlardan biri olan Pareto diyagramının temelidir.

Pareto Analizi Nasıl Yapılır?

Pareto Analizini kullanarak odaklanmanız gereken temel nedenleri belirlemek için sekiz adım:

 1. X ekseninde nedenleri olan dikey bir çubuk grafik oluşturun ve y ekseninde sayı (tekrar sayısı) oluşturun.
 2. Çubuk grafiği azalan neden önem sırasına, yani önce en yüksek sayılan nedene göre düzenleyin.
 3. Her bir nedenin kümülatif sayısını azalan sırada hesaplayın.
 4. Her bir nedenin kümülatif sayım yüzdesini azalan sırada hesaplayın. Yüzde hesaplama: {Bireysel Neden Sayısı} / {Toplam Neden Sayısı} * 100
 5. Yüzdeleri% 100’den% 0’a azalan yüzdeleri olan ikinci bir y ekseni oluşturun.
 6. Her bir nedenin kümülatif sayım yüzdesini x eksenine çizin.
 7. Bir eğri oluşturmak için noktalara katılın.
 8. X eksenine paralel çalışan y ekseninde% 80 oranında bir çizgi çizin. Daha sonra çizgiyi x eksenindeki eğri ile kesişme noktasına bırakın. X ekseni üzerindeki bu nokta, soldaki önemli nedenleri sağdaki daha az önemli nedenlerden ayırır.

Pareto Analizi Örnek

Pareto Analizi Örnek Dosyasını İndirmek için Tıklayınız

Pareto analizi çalışması sonrasında önemli sebepleri önemsiz sebeplerden ayıramamış durumda ise, veri gruplamada ve kategori belirlemede yanlışlıklar olmuş olabilir. Doğru ve uygun bir teknikle uygulanan Pareto analizi sonucunda, hemen hemen tüm çalışanların da anlayacağı şekilde bir çıktı alınarak, işletme açısından büyük faydalar sağlanabilmektedir.

Pareto Analizi Çalışmasının Faydaları

 • Problem üstündeki en önemli sebebi belirlemek,
 • Bütün problemleri listelemek,
 • Problemlerin oranlarını ve önem derecelerini görmek,
 • Bir takım çalışmasını yönlendirmek.

Dönüşüm Danışmanlık

ONLINE EĞİTİM TAKVİMİ