Scamper Tekniği Eğitimi

Scamper Tekniği Nedir?

Scamper Tekniği ( Yönlendirilmiş Beyin Fırtınası )

Bir Hayal Gücü Geliştirme Tekniği

Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken hayal gücü tüm dünyayı sarmalar.

ALBERT EINSTEIN

Günümüzde bir ülkenin bilgi ve teknoloji düzeyi o ülkenin gelişmişlik düzeyini belirlemektedir. Bilgi ve teknoloji dediğimiz zaman ise yaratıcılığın kilit konumda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gelişmekte olan pek çok ülke eğitim sistemini gözden geçirerek bireylerin yaratıcılık düzeylerini yükseltmeye çalışmaktadır. Ama yaratıcılığın tek başına yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Bireylerin yaratıcılıklarını, eleştirel düşünme ve karar verme gibi çeşitli özelliklerle birleştirilerek, bir üst basamak olan yaratıcı problem çözme becerilerinin geliştirmeleri kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. Yaratıcılığın her bireyde potansiyel olarak var olduğu, bireysel, sosyal veya ekonomik farklılıklardan dolayı kişiden kişiye değişiklik gösterdiği konusunda uzmanlar hemfikir. Dolayısıyla her bir insanın farklı düzeyde de olsa sahip olduğu bu özelliğin nasıl ortaya çıkarılacağı ve geliştirileceği, önemli olan konulardan biridir.

SCAMPER Tekniği yönlendirilmiş beyin fırtınası tekniğidir. Bundan dolayı uygulamalar sırasında katılımcıların söyledikleri her fikir değerlendirilmeli ve farklı düşünmeleri için cesaretlendirici olma gibi ilkeler yerine getirilmelidir. SCAMPER Tekniğinin özelliği, tek bir nesne üzerinde ve daha önceden belirlenmiş adımları takip ederek, o nesne hakkında beyin fırtınası yapılmasıdır. Ancak bu beyin fırtınası, klasik beyin fırtınası tekniğinin aksine belirli basamaklar izlenerek gerçekleştirilmektedir. SCAMPER Tekniği ile seçilen nesne değiştirilir, geliştirilir, parçalara ayrılır ya da başka nesneler ile birleştirilmektedir. Farklı fikirlerin ortaya çıkabilmesi için katılımcılara sorular yöneltilmekte ve bu sorular, kişilerin düşünmedikleri ya da düşünemedikleri yönleri de düşünmelerini, yaratıcılıklarını ve düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak tanımaktadır.

SCAMPER Tekniği öğretimsel bir teknik olarak, kelimeyi oluşturan yedi kelimenin ilk harflerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş, kelimenin sözlük anlamı ile de uyumlu bir akrostiştir.

  • S: Substitude (Yer değiştirme)
  • C: Combine (Birleştirme)
  • A: Adapt (Uyarlama)
  • M: Modify, Minify, Magnify (Değiştirme, küçültme, büyütme)
  • P: Put to other uses ( Başka amaçlarla kullanma)
  • E: Eliminate (Yok etme, çıkarma)
  • R: Reverse, Rearrange (Tersine çevirme ya da yeniden düzenleme)

Scamper tekniği her seviyede çalışanınıza öğreterek ve kullandırarak onların hayal güçlerini gelişmesini, farklı düşünebilme yetisine sahip olmalarını ve mevcut bilgileriyle birleştirerek yeni ufuklara yol almalarını sağlayabilirsiniz. Böylelikle yapılan işe katkılarını maksimize edebilirsiniz.

Unutmayın “Gelecek, fark yaratanlarındır”.