Yalın Dönüşümün 5 Anahtarı

  1. Yönetimin İnancı Ve Liderliği

Projenin en önemli adımı budur. Tepe yönetim yalın üretim eğitimlerini ilk alan, inanan ve ilk uygulayan yani rol model olmalıdır, iten değil çeken olmalıdır. Yalın üretimin her bir konusu için tepe yönetimden bir yalın lider belirlenmeli ve şirketin yalın üretim organizasyonu oluşturularak projenin sürdürebilirliği garanti edilmelidir.

  1. Paradigmalar Yıkılmalı

  • Egolar
  • Katı kuralcı yönetim tarzı
  • Konumuzda en iyiyiz
  • Çok güçlüyüz
  • Çok yoğunuz veya zamanımız yok!

“ Bugüne kadar yaptıklarımızı tekrarlayarak farklı sonuçlar elde edemeyiz” Bu cümleyi Einstein kurmuştu hatırlarsanız. Ne kadarda doğru söylemiş değil mi? Alışkanlıklar tepeden tırnağa gözden geçirilmeli ve revize edilmeli. Yalın üretim veya genel anlamıyla yalın dönüşüm aslında bir değişim projesidir. Bunu kavrayan kişi ya da şirketler başarıya ulaşabiliyorlar.

  1. En Tepeden En Alta Kadar Yayılım

Yalın üretim genel müdürden mavi yakanın tümüne kadar bir hedef ve amaç birliğidir. Her bir bireyin eksiksiz ve tam katılımını gerektirir. En tepeden başlayarak tüm seviyede çalışanlar eksiksiz olarak eğitilmeli, kaizen projelerinde yer almalı ve hedeflerle yönetim kapsamında hedefleri-aksiyonları belirlenmelidir.

  1. Şirketin Tüm Fonksiyonlarını Kapsamalı

Yalın dönüşüm sadece üretimi değil siparişten satışa kadar tüm süreci kapsamalıdır. Genel akışın mevcut durum değer akış analizini takiben tüm bölümlerin detay akış analizleri de yapılmalı ve her sürecin adımları incelenmelidir. Matris ekipler kurularak her bir süreç kaizen projesi olarak ele alınmalı ve yalınlaştırılmalıdır.

  1. Değişim Zaman İster

Yalın üretim bir dönüşümdür veya değişimdir demiştik. Sağlam bir sistemin kurulması zaman ister. Temeli atma maliyeti bir bina maliyetinin yaklaşık yarısıdır. Süreci uzun ve risklidir. Şirketler yalın üretim projesine girerken bu dönüşümün uzun ve zahmetli olacağının bilincinde olmalılar. Özellikle başlangıç eğitimleri ve bilinçlenme, farklılığı kavrama sürecinde uzun bir süre hiçbir şey değişmiyor gibi gelecektir. Dirençler olacaktır ve doğaldır çünkü değişmek zordur. Ancak sabredildiğinde ve bıkmadan usanmadan devam edildiğinde görülecektir ki iyileştirmeler tepeden yuvarlanan kartopu gibi büyüyecek ve bir çığa dönüşecektir.

Leave a comment