Yalın Üretim Nedir?

Yalın Üretim Danışmanlık

Dönüşüm Danışmanlık, firmaların operasyonel mükemmellik yolculuklarında, değişim sürecine rehberlik ederek yalın üretim danışmanlığı hizmetleri vermek amacı ile 2017 yılında kurulmuş bir “yalın dönüşüm yönetimi ve yalın üretim danışmanlık” firmasıdır.

+20 yıllık yalın üretim araçlarını, yöntemlerini uygulama tecrübesi ve yalın dönüşüm projelerinde geniş bir deneyime sahiptir. Dolayısıyla etkin, hızlı ve yüksek kazançlı proje yönetim becerisine sahibiz.

İlgili konular hakkında geniş bilgi bankasına ve uzman ağına erişim şansına sahibiz. Yalın Üretim Danışmanlık desteği ile birçok sektörde esnek ve çeşitte öneri sunabiliriz. Çalışmalar yerinde ve organizasyonun her seviyesinde gerçekleştirilir. Böylelikle firmalarda iş akısı yakından izlenir, mevcut durum doğru tespit edilir ve çözümlerin sonuçlara etkisi hızlı ve en etkin şekilde gerçekleştirilir.

İşletmenizde aşağıdaki problemlere benzer sorunlar yaşıyorsanız sizin de artık yalın üretim danışmanlık desteği almanız gerektiğini düşünebilirsiniz.

 • Kar marjı sürekli düşüyor
 • Maliyetler yüksek
 • Hatalı ürünler, müşteri iadeleri
 • Siparişler zamanında yetişmiyor
 • Yeterince satış yok
 • Stokları koyacak yer yok
 • Rakiplerin ürünleri bizde yok
 • Sürekli oluşan ekipman arızaları

Ya da formu doldurun biz sizi arayalım

  HİZMETLERİMİZ

  Referanslarımızdan Bazıları

  Neden Yalın Üretim?

  Günümüzde yalın üretim uygulayan, övgüler almış ve büyük gelişmeler kaydettiğini iddia eden firmalar mevcut. Peki yalın üretimin firmalara ne gibi avantajlar sağlar?

  Yalın üretim, en başarılı otomotiv üreticisi olan Toyota Üretim Sisteminden (TPS) kaynaklanmıştır. Toyota, diğer üreticiler karşısında kalite ve güvenilirlik konusundaki araştırmalarda sürekli olarak rakiplerini geride bırakıyor. Onlar da dünya çapında iflasla karşılaşan rakiplerinin çoğunun aksine kârlı bir şirket!

  Toyota’nın başarısı yeterli bir sebep değilse; yalın üretimin gerçek faydaları nelerdir?

  Yalın Üretim Ve İsrafa Bakış

  Kitle üretiminde tipik olarak bulunan yedi önemli israf için Taiichi Ohno’nun sınıflandırması aşağıdaki gibidir:

  Fazla üretim: Müşteri veya bir sonraki proses tarafından gerçekte istenenden fazla üretmek. İsrafın en kötü şeklidir çünkü diğer altısına katkıda bulunur.

  Bekleme: Makineler çevrimlerini sürdürürken, ekipman arızalandığında, gerekli parçalar gelmediğinde, vb. operatörlerin boş durması.

  Taşıma: Parçalar ve ürünlerin gereksiz yere taşınması, örneğin bir proses adımından depoya, depodan bir sonraki proses adımına taşıma gibi. Halbuki ikinci proses adımı birincinin hemen yanına yerleştirilebilir.

  İşleme: Tipik olarak yetersiz takımlar veya ürün tasarımı nedeniyle gereksiz ya da doğru olmayan işlem yapmak.

  Stok: Dikkatlice kontrol altında tutulan bir çekme sistemi için gerekli olan asgari stoklardan daha fazlasına sahip olmak.

  Gereksiz Hareket: Operatörlerin parçaları, takımları, dokümanları, vb. araması gibi gereksiz ve zorlayıcı hareketler yapmaları.

  Düzeltme: Muayene, yeniden işleme ve ıskarta.

  Çalışanların Yeteneklerinden Faydalanmamak!

  Toyota Üretim Sisteminde genellikle birlikte kullanılan ve ortadan kaldırılması gereken Muda – Mura – Muri israf içeren uygulamaları toplu olarak ifade eden üç terim (3M olarak adlandırılır).

  Yalın Üretim ‘İn Sağladığı Avantajlar;

  • Kalite performansı artar, daha az kusur ve tamir
  • Daha az makine ve süreç hataları
  • Düşük envanter seviyeleri.
  • Stok miktarının azalması
  • Alan kazanımı ve daha az alana ihtiyaç duyulması
  • Daha yüksek verimlilik, kişi başına daha fazla çıktı.
  • Teslimat performansının artması
  • Sürekli gelişme kültürü
  • Daha fazla müşteri memnuniyeti.
  • Çalışan memnuniyet artışı ve katılım
  • Geliştirilmiş tedarikçi ilişkileri.
  • Kapasite artışı

  DAHA FAZLA KAR!

  Bunlar, Yalın Üretim (Lean Production ) uygulamak için yeterince iyi nedenler değil mi?

  Çoğu şirket aşağıdaki formülde çalışır;

  Satış fiyatı = Kar + Maliyetler

  Satış fiyatınız çok yüksekse müşteriler sizden satın almaz, satış fiyatı gerçekte sizin tarafınızdan değil, piyasa tarafından belirlenen bir şeydir. Ürün veya hizmetinizi doğru satış fiyatıyla sunmazsanız, müşterileri elde tutamaz veya kazanamazsınız.

  Aşağıdakiler üzerinde çalışmalısınız, fiyatı artık piyasa belirliyor

  Kar = Satış fiyatı – Maliyetler

  Yalın üretim danışmanlığı hizmeti aldığınızda maliyetleriniz azalır; bu yüzden karlılığınız daha da artar. Tasarruf ettiğiniz her kuruş doğrudan karınıza eklenir. Yalın uygulayan şirketler, genellikle şirketlerin karlılığı üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olan önemli maliyet tasarrufları yaparlar. Daha önce de belirtildiği gibi, sadece Toyota’nın büyük Amerikan otomobil üreticilerinin performansına bakarak farkı görebilirsiniz.

  Yalın Üretim Danışmanlık Hizmeti Alan Firmalardaki Kazanımlar

  Aşağıdaki rakamlar, birçok farklı sektördeki ve büyüklükteki firmalarda elde edilen ortalama sonuçlarıdır;

  • Teslimat Performansı +%26
  • Stok Çevrimi +%33
  • Verimlilik +%25
  • Hurda -%26
  • Alan Kazanımı -33%

  Yalın Üretim ‘İn 5 Temel İlkesi

  Değer:

  Yalın düşüncede her faaliyet değer kavramına göre değerlendirilir. Değer, müşteri tarafından tanımlanır. Müşterinin gözünde değer kabul edilmeyen her faaliyet israftır.

  Değer Akışı:

  Yalın düşüncede ikinci adım değer akışının analiz edilmesidir. Sürecin tüm adımları hammaddeden nihai ürüne kadar tanımlanır. Böylece süreçte yer alan israflar ortaya çıkartılır.

  Sürekli Akış:

  Müşterinin tanımladığı değeri, istenen kalitede ve zamanda, en ucuza üretmek için tanımlanan israfların elemine edilerek kesintisiz akışın sağlanmasıdır.

  Çekme:

  Bu aşama, müşterinin ürünü/hizmeti istediği zaman almasına olanak vermekte ve müşteri talebi olmadan üretim yapılmamasını sağlamaktadır.

  Mükemmellik:

  Bu aşama, müşterinin ürünü/hizmeti istediği zaman almasına olanak vermekte ve müşteri talebi olmadan üretim yapılmamasını sağlamaktadır.

  Yalın Üretim Danışmanlık Hizmeti Kapsamında Kullanılan Teknikler Nelerdir?

  • KAIZEN; Sürekli iyileştirme
  • JIT; Tam Zamanında Üretim
  • VSM; Değer Akışı Haritalama, Tek parça akış ve U-hücre
  • Çekme sistemleri, FIFO ve Süpermarket
  • Kanban, Milk run, HEIJUNKA; Talep – Üretim Seviyelendirme
  • SMED; Model dönüş süresinin kısaltılması
  • 5S; Problem kaynaklarını yok etme
  • HOSHIN KANRI: Stratejik Hizalanma
  • YAMAZUMİ: İş ve Kapasite Dengeleme
  • Poka-Yoke; Hata önleyici düzenekler
  • Jidoka; Otonomasyon, Görsel yönetim, Standart iş
  • A3; Problem çözme ve raporlama

  Günümüzde rekabet artık küresel boyutlarda. Rekabet gücünü arttırmak, sürdürülebilir başarı için yalın üretim danışmanlık desteği için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Unutmayın!

  “Büyük balık küçük balığı değil, hızlı balık yavaş balığı yutar.”

  Şimdi sıra sizde!