Yönetimde Çağdaş Boyut; Çalışanı Anlayabilme ve Yönlendirebilme!

Aşağıdaki puzzle  Frederic Herzberg’in çift faktör kuramına ithafen hazırlanmıştır. Yeşiller hijyen, sarılar ise motivasyon faktörlerini ifade etmektedir. Hijyen faktörleri hak olarak kabul edilir yani azalımı çalışanı negatif etkilerken artımı pozitif etki yaratmaz. Motivasyon faktörlerinde ise durum farklıdır. Azalmaları çalışanda negatif etki oluştururken artımları da pozitif etki oluşturmaktadır.

 

 

Buradan çıkarımımız; başarımızın bu puzzle’in bütünlüğüne bağlı olmasıdır. Yani bu parçacıkların her birinde ve puzzle’in bütününde ne oranda başarılıysak ekibimiz o oranda güçlüdür, bağlıdır, arkamızdadır, ortak hedefe doğru yol almakta sıkıntımız azdır.

Çağdaş yöneticiliği iki ana kavramda tarifleyebiliriz;

  • Çalışanların ortak hedeflere yönlendirilmesi
  • İşin, yani süreçlerin yönetimi

Çalışanların ortak hedeflere yönlendirilmesi; İnsanı yönetebilmenin mümkün olmadığı uzun zamandır bilinen bir gerçek. Zekasından ötürü insan yönetilmeye direnir. Sadece askerlik veya kölelik gibi müesseselerde katı kuralların baskısı ve korku unsurlarıyla insan topluluklarının dönemsel yönetimleri mümkün olabiliyor. Buradaki dikkati çeken önemli nokta, bu müesseselerde insanlar istediklerinde ayrılamıyor ve çalışmak zorundalar! Yani baskı ve korku çalışmanın temel unsurlarıdır ve ortadan kalktıklarında çalışma koşulları da yok olur.

Demokratik toplumlardaki sanayi müesseselerinde ise yukarıdaki unsurlar olamayacağı için sağlıklı ve sürekliliği olan bir işi oluşturmanın ilk şartı insanın ortak çıkarlara ikna edilmesi ve ortak çıkarlar doğrultusundaki hedeflere yönlendirilmesidir.

Modern dünyaya baktığımızda, başarı modeli olarak öne çıkan tüm şirketlerde insana değer kavramının ön planda olduğunu görüyoruz. Sadece insana değer vermekle kalmayıp yeni nesillerin değişen değer kavramlarını anlayabilenlerin, diğerlerinin arasından sıyrılıp zirveye tırmandıklarını görüyoruz. Tüm sahip olduklarımızı yeni nesillere devredeceğimiz gerçeğini düşündüğümüzde olması gerekende bu değilmi zaten? Bugünün değerleri yarın geçerli olmayabilir. Her şeyin değişmesi gibi onlarda değişebilir. Yöneticilerin yapması gereken değişen değerlerin farkına varmak, kabullenmek ve şirket çapında kabul edilmesi için gereken ortamı hazırlamaktır. İşte en büyük zorlukta burada ortaya çıkıyor. Çünkü değişimi kabullenmek pek çok kişi için zordur ve zaman ister. Çoğunlukla da rehberlik desteği ister! Buradan hareketle şirket başarısının, her kademede yönetsel taktik ve uygulamaların yeni nesillerin beklentilerinin ve değerlerinin değişimine uyum oranına bağlı olduğunu öne sürebiliriz. Yani yeni nesli en erken anlayabilenler onları hedefe yönlendirebilmenin yolunu erken bularak rakiplerinden hızlı yol alabiliyorlar.

Nesillerin değişimi, geçmişte 25-30 yıllık dönemlerle tariflenirken, teknolojideki hızlı değişim ve bunun etkisiyle insan yaşamındaki değişimin hızlanmasıyla birlikte 10-15 yıllık dönemde gerçekleşir olmuştur. Teknolojideki değişimin her geçen yıl hızlanmasıyla önümüzdeki yıllarda iki farklı neslin arasındaki sürenin 5 yıla ineceğini uzmanlar belirtmektedir. Yani aralarında 5 yaş fark olan iki kardeş birbirlerini anlamakta zorluk çekebilecekler. Bu gerçek, yöneticilik mesleğini daha da zorlaştıracak ve bugün düşünmediğimiz pek çok farklı kavram yarının iş hayatında gündeme gelecek ve üst önem sıralarında yer alacaktır. Yarının yöneticileri için yapılacak tek iş bu değişimi fark edip gereken uyumu sağlamak olacaktır. Değişmeyen tek kavram budur!

İşin yani süreçlerin yönetimi:  İnsanı yönetemediğimize göre yöneticilere kalan görev süreçleri yönetmek oluyor. Değişen teknolojilere, sektörel beklentilere ve yeni neslin beklentilerine uygun olarak süreçlerin geliştirilmesi ve periyodik olarak revizyonu gereklidir. Zamanla etkinliğini yitiren süreçler, işleri yavaşlatır ve ilerlemeyi durdurur hale gelmeden, şikayetlerin ortaya çıkması beklenmeden, geliştirilmelidirler.

Yöneticiler ekiplerini süreç analizi yoluyla ve analitik düşünme yöntemiyle işleri geliştirmeye yönlendirmelidirler. Süreçlerin geliştirilmesi ve yalınlaşmasıyla orantılı olarak yönetimin ve tabiki şirketin başarısı gerçekleşecektir.

Saygılarımla

Mesut Biricik

Danışman/Eğitmen

www.donusumdanismanlik.com