5S Adımları Nelerdir? Ayıklama,Düzenleme,Temizleme,Standartlaşma,Disiplin

5S Nedir? 5S Ad?mlar? Nelerdir?
5S nedir?: 5S Tekni?i bir i? yerinin art?k ihtiyaç duyulmayan malzemenin kald?rmas?na (ay?klama), verimlili?i ve ak??? optimize etmek (düzenleme) için ö?eleri düzenlemek, sorunlar? daha kolay tan?mlamak (temizleme), renk uygulamak alan? temizlemek için yard?mc? olur. Di?er alanlarla tutarl? kalmak için kodlama ve etiketleme (standartla?ma) ve i? yerini uzun vadede (disiplin) organize tutacak davran??lar geli?tiren bir tekniktir.