Çalışanların Katılımı ve Öneri Sistemi

İyileştirmede Çalışan Katılımı

Öneri sistemi yalın faaliyete başlayan tüm şirketlerin ilk adımlarından biri çalışanların fikirleri ile iyileştirme tetikleyici bir sistem kurmaktır. Bu sistemlerde öncelik çalışanın sisteme katılımını yüksek seviyede tutarak çok fazla iyileştirme tetiklemektir. Bunun için de çeşitli ödüllendirme metotları kullanılır. Ilk sene fikirler yağar, ödüller verilir. Herkes mutludur. Sistem tutunmuş, herkes tarafından kabul görmüştür. Sistemin bu kadar hızlı kabullenilmesinde en önemli etkenler hızlı geri dönüşler ve bonkör/hızlı ödüllendirme sistemidir.

Ikinci sene yönetim öneri sistemi karlılıklarını incelemeye başlar. Ilk sene yapılıp, sürekliliği sağlanamayan önerilerin kazançlarının aynı ölçüde dönmediği fark edilir. Devamında fizibiliteler daha detaylı yapılmaya başlanır ve ödüllendirme kriterleri sıkılaşır. Daha sonrasında fizibilite için çok fazla veri toplayan çalışanlar yavaş yavaş sistemi ağırlaştırır. Çalışanlar yavaş sistemde daha az ödül aldıkça sistemden uzaklaşır.

Bu döngüde sistemi tekrar iyileştirmek için kafa patlatan operasyonel mükemmellik ekipleri sorunları genelde aşağıdaki gibi listelerler.

  • Kullanıcı dostu olmayan öneri sistemleri (karmaşık, uzun akış)
  • Karmaşık ödüllendirme sistemi
  • Ödüllendirme sistemini anlamamış çalışanlar
  • Önerileri hayata geçirmek için yeterli olmayan iş gücü

Bunlar dışında öneri veren çalışanın takdir edilmemesi ve önerileri gerçekleştirmek için yeterli bütçe olmaması da önemli nedenlerdendir.

Sistemin sağlıklı çalışması için tek bir reçete olmadığı gibi, her şirkette işe yarayacak en önemli iyileştirme şeffaf bir yönetim şeklidir. Önerilerin hangi şartlarda kabul edileceği, şirket kısıtlarının neler olduğu, ödüllendirme değerlendirmelerinin nasıl yapıldığı ve reddedilen önerilerin detaylı açıklaması şeffaflığı sağlayacak en önemli aksiyonlardır. Beklentilerin açık olduğu durumlarda küskünlükleri ve iletişimsizliği engellemiş oluruz.

Çalışan katılımını sağlamak için büyük ödüller ve vaadlerin altında kalmaktansa gerçekçi bir sistemle çalışanlarınızın güvenini kazanmak her zaman daha sürdürülebilir olacaktır.