Altı Sigma Nedir?

6 Sigma Nedir? Kapsamlı Rehber

6 Sigma nedir?

6 Sigma, hata olasılığını azaltarak işi geliştirmek için tasarlanmış bir dizi yönetim aracı ve tekniğidir. Kusurları ortadan kaldırmak için istatistiksel bir metodoloji kullanan veriye dayalı bir yaklaşımdır.

Etimoloji, işlem ortalamasından veya hedefinden işlem sapmasını ölçmek için istatistiksel bir terim olan Yunanca “sigma” veya “σ” sembolüne dayanmaktadır. “6 Sigma“, bir Sigma’nın ortalamadan tek bir standart sapmayı simgelediği istatistiklerde kullanılan çan eğrisinden gelir. İşlemin Altı Sigması varsa, üçü ortalamanın üstünde ve üçünün altında ise, kusur oranı “son derece düşük” olarak sınıflandırılır. 

Aşağıdaki normal dağılım grafiği, 6 Sigma modelinin istatistiksel varsayımlarının altını çizmektedir. Standart sapma ne kadar yüksekse, karşılaşılan değerlerin dağılımı o kadar yüksek olur. Bu nedenle, ortalamanın en yakın spesifikasyon sınırından en az uzakta olduğu süreçler, 6 Sigma‘yı hedef alır.

6 Sigma Nedir?
6 Sigma Nedir?

6 Sigma Nedir? 5 Temel İlkesi Nelerden Oluşur?

6 Sigma nedir? diye sorduğumuzda bu konseptinin basit bir amacının olduğu – optimum müşteri memnuniyeti (CX) için iş dönüşümü için mükemmele yakın mal ve hizmetler sunmak olduğunu görebiliriz.

6 Sigma‘nın kökleri beş temel ilkeye dayanıyor:

1.     Müşteriye Odaklanın

Bu, “müşteri kraldır” şeklindeki popüler inanca dayanmaktadır. Öncelikli hedef müşteriye maksimum fayda sağlamaktır. Bunun için bir işletmenin müşterilerini, ihtiyaçlarını ve satışları veya bağlılığı neyin artırdığını anlaması gerekir. Bu, müşteri veya pazarın talepleriyle tanımlanan kalite standardını oluşturmayı gerektirir.

2.     Değer Akışını Ölçün ve Sorununuzu Bulun

İsraf alanlarını belirlemek için belirli bir süreçteki adımları haritalayın. Ele alınacak veya dönüştürülecek belirli sorun alanını keşfetmek için veri toplayın. Toplanacak verilerin tanımlanması, veri toplama nedeni, beklenen iç görüler, ölçümlerin doğruluğunu sağlama ve standartlaştırılmış bir veri toplama sistemi kurma dahil olmak üzere veri toplama için açıkça tanımlanmış hedeflere sahip olmak. Verilerin hedeflere ulaşmaya yardımcı olup olmadığını, verilerin iyileştirilmesi gerekip gerekmediğini veya ek bilgilerin toplanıp toplanmadığını tespit edin. Sorunu tanımlayın. Sorular sorun ve temel nedeni bulun.

3.     İsraflardan Kurtulun

Sorun tanımlandıktan sonra, varyasyonu ortadan kaldırmak için süreçte değişiklikler yapın, böylece kusurları ortadan kaldırın. Süreçte müşteri değerine katkıda bulunmayan aktiviteleri kaldırın. Değer akışı sorunun nerede olduğunu ortaya çıkarmazsa, uç değerleri ve sorunlu alanları keşfetmeye yardımcı olmak için araçlar kullanılır. Kalite kontrol ve verimlilik elde etmek için işlevleri kolaylaştırın. Sonunda, yukarıda belirtilen önemsiz şeyler çıkarılarak, süreçteki darboğazlar ortadan kaldırılır.

4.     Sürekli İyileştirmeye Devam Et

Tüm paydaşları dahil edin. Ekibinizin sorun çözme konusunda çeşitli uzmanlıklarına katkıda bulunduğu ve iş birliği yaptığı yapılandırılmış bir süreci benimseyin.

6 Sigma süreçleri bir organizasyon üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir, bu nedenle ekibin kullanılan ilkeler ve metodolojiler konusunda uzman olması gerekir. Bu nedenle, proje riskini azaltmak veya hataları yeniden tasarlamak ve sürecin en iyi şekilde işlemesini sağlamak için özel eğitim ve bilgi gereklidir.

5.     Esnek ve Duyarlı Bir Ekosistem Sağlayın

6 Sigma‘nın özü, iş dönüşümü ve değişimdir. Hatalı veya verimsiz bir süreç ortadan kaldırıldığında, çalışma pratiğinde ve çalışan yaklaşımında bir değişiklik gerektirir. Sağlam bir esneklik kültürü ve prosedürlerdeki değişikliklere yanıt verme, kolaylaştırılmış proje uygulamasını sağlayabilir. İlgili kişi ve departmanlar değişime kolaylıkla uyum sağlayabilmelidir, bu nedenle bunu kolaylaştırmak için süreçler hızlı ve sorunsuz bir şekilde benimsenecek şekilde tasarlanmalıdır.

6 Sigma Metodolojisi Nedir?

İki ana 6 Sigma metodolojisi DMAIC  ve  DMADV‘dir . Her birinin, iş dönüşümü için uygulanacak kendi önerilen prosedürleri vardır.

DMAIC, daha iyi müşteri memnuniyeti için mevcut ürünleri veya hizmetleri iyileştirmek için kullanılan veriye dayalı bir yöntemdir.

Beş aşamanın kısaltmasıdır:

  • D – Tanımla
  • M – Boyut
  • A – Analiz Ve
  • I – İyileştir
  • C – Kontrol

DMAIC, bir ürünün imalatında veya bir hizmetin tesliminde uygulanır.

DMADV, farklı ürün imalatı veya hizmet sunum süreçlerini tasarlamak veya yeniden tasarlamak için kullanılan Altı Sigma için Tasarım (DFSS) sürecinin bir parçasıdır.

DMADV’nin beş aşaması şunlardır:

D – Tanımla

M – Boyut

A – Analiz Ve

D – Tasarla

V – Doğrula

DMADV, mevcut süreçler optimizasyondan sonra bile müşteri koşullarını karşılamadığında veya yeni yöntemler geliştirmek gerektiğinde kullanılır. Altı Sigma Yeşil Kuşak ve Altı Sigma Siyah Kuşak tarafından ve Altı Sigma Uzman Kara Kuşak gözetiminde yürütülmektedir.

İş Dönüşümünün 6 Sigma Süreci

Altı Sigma sapmaları keşfetmek ve sorunları çözmek için çeşitli yöntemler kullansa da, DMAIC, 6 Sigma uygulayıcıları tarafından kullanılan standart metodolojidir. 6 Sigma, iş süreçlerini optimize etmek ve iyileştirmek için kullanılan veri odaklı bir yönetim süreci kullanır. Temel çerçeve, güçlü bir müşteri odaklılık ve sonuca varmak için veri ve istatistiklerin sağlam kullanımıdır.

DMAIC yönteminin 6 Sigma Sürecinin beş aşaması vardır:

İş dönüşümünün yukarıdaki aşamalarının her birinin birkaç adımı vardır:

1.     TANIMLAMAK

6 Sigma süreci, müşteri merkezli bir yaklaşımla başlar.

Adım 1: İş problemi müşteri perspektifinden tanımlanır.
Adım 2: : Hedefler belirlenir. Ne elde etmek istiyorsun Hedeflere ulaşmak için kullanacağınız kaynaklar nelerdir?
Adım 3: İşlemin haritasını çıkarın. Doğru yolda olduğunuzu paydaşlarla doğrulayın.

2.     ÖLÇÜM 

İkinci aşama, projenin metriklerine ve ölçümde kullanılan araçlara odaklanır. Nasıl gelişebilirsin? Bunu nasıl ölçebilirsin?

Adım 1 : Sorununuzu sayılarla veya destekleyici verilerle ölçün.
Adım 2 : Performans ölçütünü tanımlayın. “Y” için sınırları düzeltin.
Adım 3 : Kullanılacak ölçüm sistemini değerlendirin. Sonuca ulaşmanıza yardımcı olabilir mi?

3.     ANALİZ 

Üçüncü aşama, etkileyen değişkenleri keşfetmek için süreci analiz eder.

Adım 1 : Sürecinizin verimli ve etkili olup olmadığını belirleyin. Süreç ihtiyacınız olanı elde etmenize yardımcı oluyor mu?
Adım 2: Hedeflerinizi sayılarla ölçün. Örneğin, kusurlu malları% 20 azaltın.
Adım 3: Geçmiş verileri kullanarak varyasyonları tanımlayın.

4.     GELİŞTİR 

Bu süreç, “X” deki değişikliklerin “Y” yi nasıl etkilediğini araştırır. Bu aşama, süreç uygulamasını nasıl iyileştirebileceğinizi belirlediğiniz yerdir.

Adım 1 : Olası nedenleri belirleyin. İşlem III’te tanımlanan “X” değişkenlerinden hangisinin “Y” yi etkilediğini belirlemek için test edin.
Adım 2 : Değişkenler arasındaki ilişkileri keşfedin.
Adım 3 : Belirli değişkenlerin sahip olabileceği kesin değerler olarak tanımlanan ve yine de kabul edilebilir sınırlar içinde kalan, örneğin herhangi bir ürünün kalitesi olarak tanımlanan süreç toleransı oluşturun . Y’yi spesifikasyonlar dahilinde tutmak için X’in hangi sınırlara ihtiyacı vardır? Hangi çalışma koşulları sonucu etkileyebilir? Güçlü optimizasyon gibi araçlar kullanılarak proses toleranslarına ulaşılabilir ve doğrulama kümesi .

5.     KONTROL 

Bu son aşamada, önceki aşamada belirlenen performans hedefinin iyi uygulandığını ve tasarlanan iyileştirmelerin sürdürülebilir olduğunu belirlersiniz.

Adım 1 : Kullanılacak ölçüm sistemini doğrulayın.
Adım 2 : Süreç yeteneğini oluşturun. Hedef tutturuluyor mu? Örneğin kusurlu malları yüzde 20 azaltma hedefine ulaşılacak mı?
3. Adım : Önceki adım tatmin edildikten sonra işlemi uygulayın.