Yanlış delegasyon sonucu ne olur

Delegasyon nedir, ne değildir?

Bir yöneticinin işin niteliğine ve çalışanın özelliklerine göre kimi konuları çalışanın yapması için yetki devretmesine delegasyon denir. Yönetici alanlarına ve firmanın kendisinden asıl beklediklerine konsantre olabilmek için astlarına mümkün olan işlerini devredebilmeyi, bunun için astlarını yetiştirmeyi, eğitmeyi ve yönlendirmeyi bilmelidir.

Delegasyonda yanlış bilinen bir uygulama delege edilen işin sorumluluk listesinden çıkmasıdır. Delege edilen işin sorumluluğu paylaşılmalıdır.

Ayrıca yapılan bir diğer hata da işi devretmeden delege etmek. Öncesinde yapılanları ya da takip yöntemini aktarmadan işi astına devretmek işin devamlılığını aksatır ve iş için gereken çabayı artırır. Bu sebeple delegasyona en uygun işler talimatlarla tanımlı, kolay aktarılabilir işlerdir.  Görev aktarılırken kontrol noktaları ve termin zamanları belirlenir. Böylece işin aksamasının önüne geçilir.

Yanlış delegasyon sonucu ne olur

Yanlış Delegasyon Sonucunda Neler Olur?

Delegasyon yukarıda verilen ilkelere uygun ilerlemezse hatalı işler veya kaybedilen çalışanlarla sonuçlanır.

Dikkat edilmesi gereken ve sıkça yapılan hatalar aşağıda sıralanmıştır.

Sorumluluk verip yetki verilmemesi

Yetki ve sorumluluğun takipsiz olarak delege edilen kişiye devri

İşin delegasyonu sonrası yakın takip yapılması

Çalışanın yetkin olmadığı ve yetiştirilmediği konuda yapılan delegasyon sonucu işin başarısız sonuçlarından yalnız çalışanı sorumlu tutmak

Neler delege edilmelidirNeler Delege Edilmelidir?

Kendini tekrarlayan konular,
Sıkça alınması gereken minör kararlar

Neler Delege Edilmemelidir?

Bir kişinin özeliyle ilgili ve/veya güvenlik arz eden konular,

Çalışanın yetkinliğinin az olduğu ve başarılı olamayacağı konular,

Aşırı kalifiye olunması gereken konular

Neler delege edilmemelidir

Delegasyonun özeti olarak bir işi ilk defa yapmıyorsanız, işin prensiplerini belirleyebiliyorsanız ve astınızın o işi öğrenerek de olsa yapabileceği yönünde inancınız var ise söz konusu işi delege etmeniz gerekmektedir. Astlar yöneticilerine zaman kazandırmak için vardır.