Kaizen Kültürü Yaratırken Yapılan Doğru ve Yanlışlar

Firmalar yalın üretim çalışmalarına öncelikli olarak kaizen takımları ile başlar. İyileştirme kültürü temelli bir yaklaşımı yerleştirmek için çok doğru bir adım olarak görünse de doğru motivasyonla uygulanmadığında şirket için bitmeye mahkum bir başlangıç olmakta.

Kaizen çalışmaları yapılırken ekipler ilk motivasyonu bazen en büyük sorunları çözerek kahraman olmakta, bazen yönetimin desteğinde, bazen de ödüllendirmede ararlar. Bunlar kısa süreli hedeflere koşmayı sağlasa da aslında sonsuz motivasyonu bulacağımız noktayı atlıyoruz. Kaizenlerde ekibi iş yerlerine motive getirecek en önemli unsur etkin bir takım çalışmasıdır. Bu kapsamda kaizen kültüründe yapılan doğru ve yanlış davranışları aşağıda inceleyeceğiz.

  • Doğru; Kaizen saha da yapılır.

Kaizen çalışmalar işin yapıldığı yerde başlar, sahada ilerler ve orada tamamlanır.

  • Yanlış; Ödül ne kadar büyükse başarı da o kadar büyük olur.

Ödüllendirme bir motivasyon kaynağı olsa da, başarıyı getiren unsur birbiriyle uyumlu çalışan, güven duyan, şeffaf takımlardır. Problemi açık şekilde tanımlamak, çözümü göz önüne serebilir.

  • Doğru; Kaizen tamamlanması için veri takibinin doğru yapılması gerekir.

Veri takibi problem tanımından başlar ve problemin kök sebeplerini doğru belirlemeyi sağlar. Ayrıca yapılan iyileştirmelerin etkisini görmek için sonuçların takibi de veri toplamasını gerektirir.

  • Yanlış; Kaizen yapılırken her adım katı kurallarla dokümante edilmelidir.

Kaizen dokümanları kaizen ekipleri tarafından en kaçınılan görevdir. Bu sebeple yapılanlar kayda alınmadıkça iyileştirme takipten çıkar ve proje kapatılmaz. Fakat şirket kültürüne uygun bir dokümantasyon yöntemi ile ekipler kendi kayıtlarını iş yükü oluşturmadan tutabilirler.

  • Doğru; Üst yönetim ekibin açamadığı kapıları açmak için çalışmaya katılır.

Üst yönetim ekibin çözemediği sorunları tepeden inme çözümlerle sonlandırmak yerine, ekibi diğer çalışanlar önünde yetkilendirerek çözümü uygulamasını sağlamalıdır. Bu şekilde ilerleyen çalışmalarda kaizen ekipleri her problemle kendi güçleri ile savaşabilirler.

Çalışanları yönlendiren liderlerin bu doğrultuda bir kültür yaratması, hem hızlı, hem de verimli bir etki gösterecektir. Etkili bir iletişimde olan kaizen ekipleri, uyum ve motivasyonla bu kültürü günlük hayatlarına taşıyacak ve çalışma ortamlarına şevk ile gelecektir.