Savaş Sanatı Sun TZU

Bir komutan çok dikkatli ve zeki olmalıdır. Ordu içindeki ayrılıkları da önceden fark edip dirliğin bozulmaması için önlemini almalıdır. Kararları da tutarlı olmalıdır ki orduda ikilikler ya da uyumsuzluk olmasın” “komutan rütbeye ve yüz altınlık menfaatlere düşkünse, düşmanın durumunu bilmiyorsa, insancıl değilse o kişiden komutan olmaz”

Yukarıdaki cümleler bu seferki konumuzu oluşturan kitaptan iki alıntıdır. Sun Tzu usta ne kadar doğru söylemiş! Günümüzde liderlik kavramının temel unsurlarını ne güzel öğütlemiş ta 2500 yıl önce. Eee boşuna bilge denmiyor insana tabiki.

Kitap, komutan filozof ve askeri bilge Sun Tzu tarafından M.Ö. 6. yüzyılda yazılmıştır, savaş taktikleri ve detayları hakkındadır. Günümüzde ekonomi ve iş dünyasında bir rehber olarak kullanılan kitap aynı zamanda askeri okullarda da uzun yıllar standart eğitim kitabı olarak okutulmuştur.

Ünlü CEO Lee Iacocca’nın başucu kitabı oldu söylenir. Türkiye de birkaç yayın evi tarafından basılmış olsa da en bilineni iş bankası kültür yayınları basımı olandır. Şimdi sizi bilgenin öğütleriyle baş başa bırakıyorum.

Belki hepimiz kendimize uygun bir bir şeyler buluruz içinden Kitapta savaşta zafere ulaşmak için on üç yol var;

Birincisi: stratejinin önemini vurgular. Herhangi bir savaşa başlamadan önce dikkatlice değerlendirilmesi gereken alanlar vardır. Bunlar; yol, hava koşulları, arazi şartları, askeri liderlik ve disiplindir. “Hücum etmesini bilen karşısında düşman neresini savunacağını bilemez, savunmasını bilen karşısında düşman neresine saldıracağını bilemez.”

İkincisi: Savaşın Maliyetidir. Girilen savaşın ülke içinde olsun olmasın, ne kadar zarar getireceğini hesaplayıp savaşları en stratejik şekilde bitirilmesini öğütler.

Üçüncüsü: Savaşta Stratejidir. Genel olarak savaşçının düşmanı karşısında en az hasar, maliyetle galip çıkmasını öğütler. “En iyi savaş, savaşılmadan kazanılandır” ”Savaşta usta asker sinirlenmeyen askerdir. Zaferde usta asker korkusuz askerdir. Bu nedenle akıllı olan savaşı önceden kazanır, oysa cahil olan kazanmak için savaşmak zorundadır”. sözleriyle en önemli stratejiyi anlatır Sun Tzu.

Dördüncüsü: Taktiktir. Gizli bilgileri çok iyi korumak ve sızdırmamak düşman karşısında büyük bir avantajdır. ”Düşmanın açığını buluncaya kadar yeni gelin gibi çekingen ol; açığı bulduğun an yaban tavşanı gibi fırla. Düşman için artık çok geçtir.”

Beşincisi: Enerjidir. Sürat savaşın özüdür, adamlarının oyalanmasına izin verme, bilinmedik yollara sap ve düşmanı gafil avla.

Altıncısı: Gücün Kullanımıdır. İyi savaşçılar düşmanının ayağına gitmezler, düşmanın kendi ayaklarına gelmesini sağlarlar.” Bu şekilde güçlerini akıllıca kullanmış olurlar.

Yedincisi: Savaşta Manevradır. Savaş alanlarını ve en iyi nasıl kullanılabileceğini içerir. “Savaş alanına ilk gelip düşmanını bekleyen dinç kalır, sonradan gelip , gelir gelmez savaşa girense daha savaşın başında tükenir.”

Sekizincisi: Taktik Değiştirmedir. “Size zafer kazandıran bir taktiği bir daha tekrarlamayın. Ancak, metotlarınızı koşullara göre gerekli değişiklikleri yaparak sürdürebilirsiniz”

Dokuzuncusu: Ordunun İlerlemesidir. Orduyu ikmal etmek zordur ve halkın büyük fedakarlığını gerektirir. Öz kaynaklarını verimli kullan, ikmal için yolun üzerindeki kaynakları önceden belirle, yapabiliyorsan düşmanın yiyeceğini ve silahını ele geçir

Onuncusu: Arazi Faktörüdür. Arazi, orduların ilerlemesine ve taktik uygulamasına uygun olmalıdır

On birincisi: Arazide Dokuz Konumdur. Savaş arazisini iyi tanı ve avantajlı konumda ol der Sun Tzu.

On ikincisi: Ateşle Saldırıdır. Gerektiğinde yangın çıkar, düşmanın ilgisini dağıt ve gücünü böl.

On üçüncüsü: Casusluk ve İstihbarattır. Bilgiye sahip olan gücün sahibidir!

Leave a comment