Süreç Yönetimi Eğitimi

Süreç Analizi ve Süreç Yönetimi Eğitimi

Günümüzün iş dünyasında işletmelerimizin rekabet güçlerini artırmak temel amacımız.

 • Süreçlerimizi doğru analiz edebiliyor muyuz?
 • Süreçlerimiz müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde mi oluşturulmuş?
 • Süreçlerimizin birbiri ile etkileşimini biliyor muyuz?
 • Doğru metrikleri takip ediyor muyuz?
 • Süreçlerimizi doğru yöntemlerle denetleyebiliyor muyuz?

Süreç yaklaşımının uygulanması sonucunda kuruluşlar açısından aşağıdaki konularda önemli yararlar elde edilebilir:

 • Doğru politika ve strateji oluşturma.
 • Doğru amaç ve hedef oluşturma.
 • Metriğe dayalı işletme yönetimi.
 • İnsan kaynakları yönetimi.

Katılımcı Profili

 • Orta ve üst seviye yöneticiler
 • Beyaz yaka personel
 • Mavi yaka hat yöneticileri (En az lise mezunu)

Süre

 • 2 GÜN

Leave a comment