Yalın dönüşüm nedir?

Uzun yıllardan beri yalın üretim tanımı altında yürütülen çalışmalar günümüzde yalın dönüşüm tanımı altında sürdürülmeye başlandı. Aslında değişen bir şey yok ve hedef aynı yani “yalın şirket” olabilmek. Peki neden bu tanım değişikliği?

Yalın üretim tanımının Türkçe anlamı işin boyutunu tamamlamakta yetersiz kalabiliyor. Bu tanımdaki üretim kelimesi, dönüşümün sadece operasyonel boyutta ve üretim fonksiyonunda sınırlı kalmasına neden olabiliyor. Halbuki yalın şirket olabilmek için iki kavramda dönüşüm şart.

 1. Operasyonel Dönüşüm
 2. Yönetsel dönüşüm

Bu iki kavramda dönüşümün olabilmesi içinde temel gereklilik mental dönüşümdür. Yani işin odak noktası insandır! Gelin bu iki kavramı biraz açalım.

Operasyonel Dönüşüm: Aşağıda belirtilen tüm süreçlerde yalın değer akışının oluşmasıdır.

 • Üretim
 • Destek süreçler (İk, Planlama, Kalite, IT vb)
 • Tedarik
 • Ürge&Arge
 • Pazarlama&Satış
 • Değer zinciri (siparişten, satış sonrasına)

Yönetsel Dönüşüm: Başarının sürekliliğini sağlayabilecek insanı oluşturma ve yönlendirme yetkinliklerinin kazanılmasıdır.

 • Yönetim sistemleri (Stratejik yönetim)
 • Yetenek geliştirme (Organizasyonel dönüşüm)
 • Kültürel süreklilik (Değer, saygı, takdir)

Buradan anlaşılacağı üzere yalın dönüşüm, kaizen, tasarruf, maliyet azaltma vb karlılık arttırma yöntemi değildir. Bu amaçla yola çıkıldığında elde edilen tek şey kalıcı etkisi olmayan, göstermelik 3-5 iyileştirme ve tasarruftan öteye geçememektedir.

Yalın dönüşüm bir şirketin büyüme stratejisi ve hedefi olmalıdır. Yönetim kurulundan kapıdaki güvenliğe kadar tüm çalışanların dahil olması gereken uzun, zahmetli ancak şirketin geleceğini garanti eden bir yolculuktur.

Saygılarımla

Mesut Biricik