Yalın Dönüşüm Uygulamalarında Yapılmaması Gereken 5 Büyük Hata

1) Yalın Üretim Satın Alınamaz Ancak Yalın Olunabilir:

Bazı şirket sahipleri veya tepe yöneticileri bir danışman firma ile anlaştıklarında konuyu hallettiklerini düşünürler. Onların gözünde değişim artık yapılacaktır. Bu düşülebilecek en büyük hatadır. Değişimi satın alamazsınız, alabildiğiniz sadece rehberlik hizmetidir. Değişmek yada değişmemek, öğrenilen konuların çalışanlar tarafından sindirilmesine ve çalışan uygulamalarının etkinliğine bağlıdır. Çalışanların ikna edilmesi, danışmanın yönlendirilmesi ve gidişat performansının takibi tepe yönetimin öncelikli görevidir.

2) Sabırsızlık:

Değişim zaman ister. Kısa sürede yapılabilecekler danışmanın bilgi ve tecrübesine dayanan birkaç parlak kaizen projesinden ibaret olacaktır. Değişim ve sürekli iyileştirme bilinci çalışana yayılmaz ise başarı sürdürülemez ve danışmanın ayrılmasını takiben kısa sürede eski hale dönülür.

3) Sadece Üretim Projesi Olarak Görmek:

Proje sürecinin üretimde başlaması doğaldır ancak ilerleyen süreçte siparişten teslimata tüm departmanlara ve süreçlere girilmelidir ve değer akışını tıkayan adımlar yalınlaştırılmalıdır. Aksi takdirde yayılım ve kazançlar sınırlı olacağı gibi değişimin tüm çalışanlara yayılmamış olması şirketin yalın dönüşümünün tamamlanmasını engelleyecektir.

4) Yalın Üretimi Amaç Olarak Görmek:

Yalın üretimi ne için yapmamız gerektiğini iyi kavramalıyız. Amacımız süreçleri yalınlaştırarak şirketin karlılığını ve rekabetçiliğini arttırmak ve çalışanı yalın düşünce ile olgunlaştırarak sürekli iyileştirme bilincini yerleştirmek yoluyla başarının sürdürebilirliğini sağlamaktır. Yani “Yalın üretim bir amaç değil, şirketin sürdürülebilir gelişimi ve başarısı için bir araçtır. Aksi uygulandığında gereksiz yapılan bilinçsiz ve gösteriş amaçlı iyileştirmeler bir israf olacaktır, maliyetleri arttıracaktır.

5) Şirketin Yalın Üretim Organizasyonunu Kurmamak:

Danışmanlık hizmeti alındığı sürede şirketin yalın organizasyonu kurulmaz ise proje süreci uzadığı ve maliyet arttığı gibi proje bitiminde kısa sürede kurulan sistemler yıpranmakta ve hızla eskiye dönüş gerçekleşmektedir. Hizmet alan şirket yalın üretimi iyice öğrenmek zorundadır. Danışmanın bulunmadığı zamanlarda da projeyi yönetecek ve yürütecek ekip kurulmalı ve iyileştirmeler kesintisiz sürdürülmelidir.

Leave a comment