Yalın Yönetim Uzmanlık Eğitim Programı

Tarih: 25 Ocak – 28 Mart 2020
Süre: 6 gün
Başlangıç-Bitiş: 09.30-16.30
Yer: İstanbul
Eğitmen: Mesut Biricik
Katılımcı Profili: Orta ve Üst Seviye Yöneticiler

  • Yalın Dönüşüm Neden Gereklidir Ve Nasıl Gerçekleştirilir? 25 Ocak Cumartesi
  • Kurumlarda Yalın Dönüşümün Ve Tepkilerin Yönetimi. 1 Şubat Cumartesi
  • Yalın Liderlik Kavramı “Dönüşümde Ekipler Nasıl Yönetilir”. 15 Şubat Cumartesi
  • Direk Ve Endirek Süreçlerin Yalınlaştırılması İle Verimlilik Arttırma Uygulamaları (VSM). 29 Şubat Cumartesi
  • Ekibi Ortak Hedef Yönlendirebilme Ve Dönüşümün Sürekliliğini Sağlamak (Stratejik Yönetim). 14 Mart Cumartesi
  • Etkili Ve Yalın Sunum Ve Raporlama Teknikleri. 28 Mart Cumartesi