8D Problem Çözme Eğitimi

8D Problem Çözme Eğitimi

8D Problem Çözme Eğitimi, Ford Motor Company tarafından geliştirilen, farklı kişilerin katılımıyla oluşan ekip çalışması ile yürütülen sistematik bir problem çözme tekniğidir.

8D metodu PDCA VE PSDM gibi problem çözme süreçlerinden ortaya çıkmıştır. Bu üç yöntemin de ortak noktası çözüm aramaktan önce problemin kaynağını yani kök sebebinin araştırılmasıdır. Gerçek fayda yönetim kararlarının sorunun oluşmasına nasıl izin verdiğini değiştirmek ile olmaktadır. Bu yüzden 8D metodu, problemin henüz ilk seferde ortaya çıkmasına neden olan yönetim sisteminin zayıflıklarını da keşfetmeye çalışmaktadır.

8D Problem Çözme Eğitimi artık otomotiv sektörünün dışında da kullanılmakta olup, yalın üretim ve sürekli iyileştirme yaklaşımını uygulayan gıda, sağlık, hizmet sektörlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

 8D Problem Çözme Eğitim İçeriği

 D0. 8D Hazırlık aşaması

 • Iskarta / Müşteri Şikayeti / Problem Raporları
 • Analizler (Pareto, Histogram vs)
 • PFMEA’nın değerlendirilmesi

D1. Ekibin Kurulması

 • Ekip Lideri, Sponsor ve Üyeler kimler olmalı?
 • Roller, Sponsor desteği

 D2. Problemin tanımlanması

 • Yeterli tanımlama nasıl yapılır?
 • Beyinfırtınası
 • 5 Neden (5WHY) analizi
 • Is/Is Not analizi

D3. Acil (Koruyucu) Aksiyon Planı

 • Müşteriyi koruma planı
 • Aksiyon planının hazırlanması ve doğrulanması

D4. Kök neden tespiti ve doğrulanması

 • Süreç akışının oluşturulması
 • Teorilerin geliştirmesi değerlendirilmesi
 • Sebep – sonuç matrisi
 • Kök nedenin doğrulanması

D5. Kalıcı Düzeltici Aksiyonların Seçilmesi

 • Hata yakalama ve önleme sistemleri (Error Proof / Poka-Yoke)
 • Aksiyon Planı hazırlanması ve doğrulanması

D6. Kalıcı Düzeltici Aksiyonların Uygulanması ve Onaylanması

 • Aksiyonların uygulama planı
 • Beklenmedik durum planı
 • Kalıcı aksiyonların onaylanması

D7.  Tekrarı Önleme

 • Prosedür, Talimatların gözden geçirilmesi
 • FMEA revizyonu
 • Denetlemelerin planlanması

D8. Sonuçların Değerlendirilmesi Birey ve Ekip Katkılarının Tanınması & Kutlanması

8D Problem Çözme Eğitimi Katılımcı Profili

Süreç sorumluları, Kalite Mühendisleri, Teknisyenler, 8D prosesinde yer alacak tüm çalışanlar.

8D Problem Çözme Eğitimi Eğitim Süresi

1 gün