TPM Nedir? Toplam Üretken Bakım

TPM Nedir? Toplam Üretken Bakım Uygulama Adımları Nelerdir?

TPM (Total Productive Maintenance) Toplam Üretken Bakım Nedir?

İş performansını maksimum seviyelere çıkarmak, hız ve esneklikle birlikte proses güvenilirliğini arttırmak için öğrenerek, sürekli iyileştirmeyi (Kaizen) benimseyen üretim yönetimini geliştirme metodudur.

Çalışanların tamamının katılımı ile işinde uzman bir iş gücü oluşturarak, geçici çözümler yerine, önleme (Proaktif yaklaşım) faaliyetleriyle kayıpları ortadan kaldırmayı hedefleyen bir kurum kültürü yaratır.

TPM (Toplam Üretken Bakım); çalışanları, makineleri ve ekipmanları geliştirerek şirket kültürünü değiştirmeyi amaçlar. Çalışanlara eğitim ve sorumluluk verilerek yeteneklerini arttırmaları için ortam sağlanır. Çalışanlar ile birlikte makine ve ekipman da geliştirilir.

Neden TPM? (Toplam Üretken Bakım)

* Ekipman Kullanılabilirliğinin Artırılması

Tüm makinelerdeki ana problemlerin Otonom Bakım ile adreslenmesi ve her bir makine için arıza erken uyarı sisteminin kurulması

* Kayıpların Ortadan Kaldırılması;
Özellikle makine kaynaklı kalite ve verimlilik kayıplarının, kök neden analizleri yapılarak ortadan kaldırılması

* Bakım Masraflarının Azaltılması;
Acil Arıza Bakım-İtfaiye’ tipi bakım yapısından, %80 Planlı ve % 20 Acil Bakım sistematiğine geçiş

* Stok (Yedek Parça) Maliyetlerinin Azaltılması:
Kritik, maliyetli ve en çok kullanılan yedek parça tespiti, yönetimi, min /max stokların azaltılması, sipariş miktarları kontrolü, konsinye vs.

* Güvenli Bir Çalışma Ortamı Oluşturulması;
Kirlilik kaynakları ortadan kaldırılarak, güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması

TPM (Toplam Üretken Bakım)’in ana hedefleri,

 • Sıfır Arıza
 • Sıfır Kalite Hatası
 • Sıfır Stok
 • Sıfır Kirlilik
 • Sıfır İş Kazası

TPM (Toplam Üretken Bakım)’in hedefi firmaların hedefi ile aynıdır, karlı ve sürdürülebilir bir organizasyon oluşturmak. TPM (Toplam Verimli Bakım) doğru uygulandığında hedeflere ulaştırır.

Firmaların TPM (Toplam Verimli Bakım)‘i seçmesinin bir nedeni de, yöneticilere ve çalışanlara rehberlik eden bir yol haritasına sahip olmasıdır.

 

TPM Eğitimi – Danışmanlığı için bize ulaşabilirsiniz

Ya da formu doldurun biz sizi arayalım!

  TPM Nedir? Sütunları Nelerdir?TPM (Toplam Üretken Bakım)’IN BAŞLICA ADIMLARI;

  • Kayıpların Giderilmesi
  • Otonom Bakım
  • Proaktif Bakım
  • Erken Ekipman Yönetimi
  • Eğitim
  • Tpm Auditi
  • Tpm Destek Sistemleri

  ANA KAYIPLARI YOK ETME

  • Ana Sorunların Tespiti
  • Kök Neden Analizi
  • Önlem Belirleme ve Uygulama
  • Standart Oluşturma
  • Etkinlik Kontrolü ve Tecrübe Paylaşımı

  KESİNTİSİZ VE KALİTELİ ÜRETİM

  Makine verimliliği, OEE (Toplam Ekipman Verimliliği) ile ölçülür

  OEE= Kullanılabilirlik Oranı x Performans Oranı x Kalite Oranı

  Makine verimliliğine etki eden ana kayıplar:

  Kullanılabilirlik Kayıpları:

  • Arıza Kayıpları, Setup (Tip değişimi) Kayıpları, Devreye Alma Kayıpları

  Performans Kayıpları:

  • Hızın düşmesi ile ilgili kayıplar, Boşta Çalışma ve Küçük Duruşlar (Chokote)

  Kalite ile ilgili Kayıplar:

  • Iskarta, yeniden işlem kayıpları

  Diğer Kayıplar

  • Lojistik kaynaklı kayıplar

  OTONOM BAKIM

  • Mevcut Durum Analizi
  • Otonom Bakım Planının Oluşturulması
  • Bakımların Yapılması ve Standartların İyileştirilmesi
  • Otonom Arıza Giderimi ve Standartların İyileştirilmesi
  • Ekipman ve Süreç Kalitesinin İyileştirilmesi

  MAKİNEMİZE YAKIN İLGİ / HAKİMİYET

  PROAKTİF BAKIM

  • Mevcut Duruma Göre Bakım ve Onarım Aktivitelerinin Belirlenmesi
  • Zayıf Noktaların Teşhisi ve Ortadan Kaldırılması
  • Bakım Planının Sistemde Oluşturulup Kullanılması
  • Erken Uyarı ve Hata Teşhis Sisteminin Kurulması
  • Bakım/Onarım Sisteminin Sürekli İyileştirilmesi

  BOZULMADAN ÖNCE BAKIM

  ERKEN EKİPMAN YÖNETİMİ

  • Ürün ve Süreç Geliştirmede TPM Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi
  • Tpm Gereksinimlerinin Şartnameye Aktarımı ve Üretici ile Anlaşma
  • Tpm’e Uyumlu Makine Tasarımı ve Üretimi
  • Makinenin Kurulumu ve Devreye Alınması
  • Makine Planlama ve Tedarik Sürecinin Sürekli İyileştirilmesi

  DENEYİMLERİ TASARIMA AKTARMAK

  EĞİTİM

  • Eğitimlerde öncelik kritik makinelere verilerek, çalışanların bilgilerinin arttırılması

  TPM AUDİT

  • Belli periyotlarda bakım ve tpm sisteminin verimliliği ölçülerek hedef ve stratejiler gözden geçirilir, bu amaçla da audit sistemi uygulanır

  TPM DESTEK SİTEMLERİ

  • Satın alma, yeni ürün devreye alma, ekipman şartname oluşturma ve teslim alma, kalite sistemine entegrasyon, üretim/planlama, insan kaynakları, isg ve bakım bölümleri ile koordinasyon sağlanarak sisteminin geliştirilmesi

  TPM (Toplam Üretken Bakım)’ in Ölçülemeyen Sonuçları

  • Otonom bakım çalışmalarının bir sonucu olarak çalışanların makinelerine sahiplenme duygusu artar.
  • Daha temiz, daha düzenli çalışma ortamı motivasyonu arttırır.
  • Değişime karşı direnç yok olur.
  • Bölümler arası iş birliği gelişir.
  • Bilgi paylaşımı yaygınlaşır.
  • Takım çalışması artar
  • ‘Sıfır Hata’, ‘Sıfır Arıza’, ‘Sıfır Kaza’ inancı yaygınlaşır.

  Konu ile ilgili olarak aşağıdaki yazılar da ilginizi çekebilir.